Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Rezerwacja oferty: CIAO BELLA ITALIA - RIMINI

Miejsce: Rimini

Kod, termin: 02/CT/WŁOCB/L21, 2021-07-21 - 2021-07-30

Cena promocyjna: 1758.00 zł.

Dane osoby zgłaszającej
Dane do faktury - Ważne!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2020 muszą Państwo zdecydować, czy za tę rezerwację będzie potrzebna faktura na firmę. Jeżeli tak, to należy poniżej zaznaczyć opcję i prawidłowo wypełnić dane z rozwagą, ponieważ późniejsza zmiana danych będzie niemożliwa.

Dane uczestnika

Transport, dopłaty, uwagi

Wysłanie formularza rezerwacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją następujących zgód: