Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Rezerwuj za złotówkę

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „REZERWACJA ZA ZŁOTÓWKĘ! - LATO 2021”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „REZERWACJA ZA ZŁOTÓWKĘ! - LATO 2021” jest Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c. z siedzibą w 80-807 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10 lok. 11.
 2. Akcja promocyjna realizowana jest pod nazwą „REZERWACJA ZA ZŁOTÓWKĘ! - LATO 2021”.
 3. Czas trwania akcji promocyjnej jest ściśle określony i obejmuje okres od 30.12.2020 r. do 28.02.2021 r.
 4. Akcja promocyjna „REZERWACJA ZA ZŁOTÓWKĘ! - LATO 2021” upoważnia Klienta do zakupy imprezy turystycznej z zachowaniem określonej ceny promocyjnej w momencie dokonania rezerwacji elektronicznej na stronie: https://www.kolonie-czerwinski.pl/.
 5. Wpłaty zaliczki z tytułu rezerwacji miejsc w akcji promocyjnej 1 zł/os. należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji elektronicznej.
 6. Dopłaty do zaliczki z tytułu rezerwacji miejsc w akcji promocyjnej 299 zł/os. należy dokonać do dnia 31.03.2021 r.
 7. Dopłaty do 100% wartości imprezy turystycznej należy dokonać na 30 dni przed rozpoczęciem kolonii/obozu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa (OWU). W przypadku wyjazdów realizowanych na terenie Polski możliwe jest korzystanie z Bonu Turystycznego.
 8. Rabaty udzielane są w następujących wysokościach:
  1. -250 zł od ceny regularnej w okresie od 01.01.2021 r. do 15.01.2021 r.
   tj. wpłata 1 zł/os. w ciągu 7 dni roboczych od dokonania rezerwacji elektronicznej, dopłata 299 zł/os. do dnia 31.03.2021 r.
  2. -200 zł od ceny regularnej w okresie od 15.01.2021 r. do 15.02.2021 r.
   tj. wpłata 1 zł/os. w ciągu 7 dni roboczych od dokonania rezerwacji elektronicznej, dopłata 299 zł/os. do dnia 31.03.2021 r.
  3. -150 zł  od ceny regularnej w okresie od 15.02.2021 r. do 15.03.2021 r.
   tj. wpłata 1 zł/os. w ciągu 7 dni roboczych od dokonania rezerwacji elektronicznej, dopłata 299 zł/os. do dnia 31.03.2021 r.
 9. Rabat udzielany jest od ceny regularnej imprezy turystycznej. Dopłaty obowiązkowe i nieobowiązkowe nie podlegają rabatowaniu.
 10. Ilość miejsc w Akcji promocyjnej jest ograniczona, co oznacza, ze może zostać wyczerpana przed upływem wyznaczonej daty.
 11. Akcja promocyjna „REZERWACJA ZA ZŁOTÓWKĘ! - LATO 2021” może zostać przedłużona lub skrócona w zależności od poziomu sprzedaży miejsc na imprezy turystyczne objęte promocją.
 12. Wpłata z tytułu rezerwacji miejsc w akcji promocyjnej powinna być zaksięgowana na rachunek bankowy Biura Turystycznego Czerwiński Travel s.c. Bank PKO BP 38 1020 1811 0000 0802 0147 1762. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku doi BT Czerwiński Travel s.c.
 13. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

1q