Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Kurs Wychowawcy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Opis szkolenia:

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na Wychowawcę Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.
Szkolenie przygotowuje do uzyskania odpowiednich uprawnień i pozwala na pracę na koloniach, zimowiskach, obozach, półkoloniach. W dniu
zakończenia kursu, po pozytywnym zdaniu testu w formie pisemnej, każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
Kurs organizowany na podstawie zgody udzielonej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Program szkolenia:
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
Obowiązki wychowawcy grupy
Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
Turystyka i krajoznawstwo
Zajęcia kulturalno-oświatowe
Zajęcia praktyczno-techniczne
Prace społecznie użyteczne
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

 

Dla kogo jest kurs Wychowawcy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży?

Uczestnikiem kursu na Wychowawcę Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, może zostać osoba, która:
ukończyła 18 lat
ma minimum średnie wykształcenie
posiada predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Korzyści wynikające z naszego
szkolenia

Prowadzony przez praktyków
Kurs prowadzony jest przez
PRAKTYKÓW - oprócz solidnych
filarów teoretycznych zyskasz
praktyczną wiedzą, zdobytą
podczas licznych wyjazdów
kolonijnych i obozowych
Możliwość podjęcia pracy
Masz możliwość podjęcia pracy po
kursie i zdobycia doświadczenia -
nasze biuro zatrudnia najlepszych
absolwentów

Zaświadczenie MENiS

Zyskujesz zaświadczenie zgodne z
rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, uprawniające
do pełnienia funkcji Wychowawcy
Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży
szkolnej sygnowane przez
Kuratorium Oświaty

Podróżowanie
Masz możliwość zwiedzanie
ciekawych miejsc zarówno w
Polsce jak i za granicą oraz
poznania wspaniałych ludzi i
przeżycie ciekawych przygód

 

Czas trwania oraz dodatkowe informacje:

kurs trwa 36 godzin dydaktycznych
organizator posiada zgodę Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie kursów
aby wziąć udział w szkoleniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty

Cena zawiera:

zajęcia z wykwalifikowanymi trenerami,
zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
materiały dydaktyczne,
kawę, herbatę w trakcie szkolenia

Szczegóły szkolenia

miejsce:

80-807 Gdańsk
Ul. Biegańskiego 10/11
(siedziba BT Czerwiński Travel)

Cena: 199,00 zł Terminy: 

 

Zarezerwuj termin szkolenia