Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Kurs Kierownika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Opis szkolenia:

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na Kierownika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Jeżeli posiadasz zdolności organizacyjne, lubisz pracę z
dziećmi i młodzieżą, chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje zapisz się na kurs już dziś!
Szkolenie przygotowuje do uzyskania odpowiednich uprawnień i pozwala na pracę na koloniach, zimowiskach, obozach, półkoloniach. W dniu
zakończenia kursu, po pozytywnym zdaniu testu w formie pisemnej, każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
Kurs organizowany na podstawie zgody udzielonej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Program szkolenia:

Planowanie pracy wychowawczej
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

 

Dla kogo jest kurs Kierownika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży?

Uczestnikiem kursu na Kierownika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, może zostać osoba, która:
ukończyła 18 lat
ma minimum średnie wykształcenie
nigdy nie była karana (Zaświadczenie o niekaralności)
posiada 3 letnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej