Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Kariera - praca

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel jest organizatorem przede wszystkim wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nasi Klienci – młodzi ludzie, którzy jadą z nami spędzić wymarzony czas podczas wakacyjnych wyjazdów lub zimowego szaleństwa – są dla nas najważniejsi!

Wiemy, że o sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. W naszym biurze dbamy o przyjazną atmosferę, swoim pracownikom gwarantujemy korzystne warunki pracy, stawiamy na fachowość i profesjonalizm.

Jeśli bliska jest Ci nasza filozofia, to sprawdź czy możesz dołączyć do grona naszych pracowników. Zapoznaj się z ofertami pracy i wybierz tę, która odpowiada Twojemu profilowi oraz zainteresowaniom. 

Prześlij Nam swoje CV.

OGŁOSZENIA:

#1: CREATE YOUR FUTURE - STAŻ WAKACYJNY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S.C. zaprasza Studentów do odbycia stażu w ramach programu Erasmus + w Grecji / Bułgarii / Włoszech w okresie wakacyjnym (koniec czerwca/lipiec – wrzesień)

Stanowisko: Animator czasu wolnego / Pilot wycieczek

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie w hotelu ***;
 • pełne wyżywienie podczas pobytu;
 • wsparcie koordynatora stażu na miejscu (pracownik biura);
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny;
 • praca w międzynarodowym środowisku;
 • staż – min. 2 miesięczny (możliwość przedłużenia);
 • współpracę nie tylko z obsługą hotelu, ale również z lokalnymi biurami podróży oraz agencjami eventowymi;
 • szkolenia z zakresu pilotażu wycieczek jak również podstaw pracy rezydenta;
 • elastyczne godziny pracy.

Zakres obowiązków:

 • Układanie terminarzu wycieczek fakultatywnych we współpracy z biurem podróży;
 • Pomoc rezydentowi (na zasadzie nauki) przy kwaterowaniu grup;
 • Pomoc rezydentowi (na zasadzie nauki) przy organizowaniu wycieczek na miejscu;
 • Pilotaż wycieczek – po wcześniejszym przeszkoleniu;
 • Współpraca z hotelem i lokalnymi biurami podróży.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego;
 • umiejętności przeprowadzania zabaw np. rozgrywek sportowych, tańców animacyjnych (dla młodzieży i dorosłych);
 • znajomości języka angielskiego w stupniu min. komunikatywnym.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

na adres mailowy: a.czerwinska@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja Erasmus+ 2021”

#2: CREATE YOUR FUTUREWYCHOWAWCA / RATOWNIK WODNY

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S.C. zaprasza do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy/ratownika wodnego w Grecji / Włoszech / Bułgarii / Bośni w okresie (koniec czerwca/lipiec – wrzesień).

Stanowisko: Wychowawca kolonijny / ratownik wodny

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu;
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny;
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich;
 • miłą atmosferę zagwarantowaną przez zgrany i doświadczony zespół;
 • pomoc merytoryczną;
 • atrakcyjne wynagrodzenie (ustalane indywidualnie z koordynatorem rekrutacji).

Zakres obowiązków:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
 • informowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
 • prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
 • realizacja programu;
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole;
 • doświadczenia w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego;
 • ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku lub innego dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452);
 • dsokumentu poświadczającego aktualne uprawnienia trena sportowego z danej dysypliny sportowej i/lub dokumentu poświadczajacego doświadczenie oraz możluwość podjęcia pracy jako trener sportu;
 • ukończonego 18 r.ż., wykształcenia min. średniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

na adres mailowy: a.czerwinska@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja Wychowawca / Ratownik wodny Lato 2021”

 

#3: CREATE YOUR FUTURE - WYCHOWAWCA / INSTRUKTOR SPORTU

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S.C. zaprasza do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy/rinstruktora sportu w Bośni / Bułgarii w okresie (koniec czerwca/lipiec – wrzesień).

Stanowisko: Wychowawca kolonijny / instruktor sportu

Preferowane dyscypliny sportowe: piłka nożna, siatkówka, tenis, piłka ręczna, koszykówka

Co oferujemy:

 • zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas pobytu;
 • wsparcie biura 24/7 – kontakt telefoniczny;
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich;
 • miłą atmosferę zagwarantowaną przez zgrany i doświadczony zespół;
 • pomoc merytoryczną;
 • atrakcyjne wynagrodzenie (ustalane indywidualnie z koordynatorem rekrutacji).

Zakres obowiązków:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
 • informowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
 • prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
 • realizacja programu;
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
 • profesjonalne prowadzenie zajęć sportowych / treningów z kierunkowej dyscypliny sportu na poziomie dostosowanym do możliwości i predyspozycji uczestników;
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki przy współrpacy z ratownikiem wodnym w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Czego oczekujemy:

 • otwartości, umiejętności pracy w zespole;
 • doświadczenia w zakresie animowania oraz organizowania czasu wolnego;
 • ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku lub innego dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452);
 • aktualnych uprawnień ratownika wodnego;
 • ukończonego 18 r.ż., wykształcenia min. średniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

na adres mailowy: a.czerwinska@ctravel.pl z dopiskiem „Rekrutacja Wychowawca / Instruktor sportu Lato 2021”