Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.

Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku  pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.

Ile wynosi i komu przysługuje Bon Truystyczny? Jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.


 

Więcej informacji o Bonie Turystycznym: https://bonturystyczny.polska.travel